career with airforce


 

MISI ITAS

 

• Melahirkan Pegawai Kejuruteraan untuk keperluan TUDM
Melahirkan Juruteknik terlatih, berkualiti dan mencapai tahap piawaian CAA/JAA

 

KURSUS YANG DITAWARKAN

 

• KURSUS KEJURUTERAAN KAPAL TERBANG
1. Kursus Jurusawat Rangkat
2. Kursus Jurusawat Enjin
3. Kursus Jurusawat Elektrik
4. Kursus Jurusawat Avionik
5. Kursus Jurusawat Instrumen
6. Kursus Juruteknik Rangkat
7. Kursus Juruteknik Enjin
8. Kursus Juruteknik Elektrik
9. Kursus Juruteknik Avionik
10. Kursus Juruteknik Instrumen

KURSUS KEJURUTERAAN BUKAN KAPAL TERBANG
1. Kursus Asas Alat Bantuan Udara
2. Kursus Asas PAPKES
3. kursus Asas Worksyop
4. Kursus Asas Tukang Kayu
5. Kursus Asas Kerani Angka
6. Kursus Asas Elektron
7. Kursus Lanjutan Alat Bantuan Udara
8. Kursus Lanjutan PAPKES
9. Kursus Lanjutan Worksyop
10. Kursus Lanjutan Tukang Kayu
11. Kursus Lanjutan Elektron
12. Kursus Lanjutan Kerani Angka
13. Kursus Pembantu Statistik Kelas 2
14. Kursus Pembantu Statibk Kelas 1
15. Kursus Pegawai Kejuruteraan
16. Kursus Induksi Politeknik
17. Kursus Juruteknik Bomba
18. Kursus Penyelia senggaraan (SNCO)
19. Kursus Pengurus Senggaraan (Senior Officer)
20. Kursus Penyesuaian Pegawai Kejuruteraan (Young Officer)

 

RINGKASAN LATIHAN

 

1. Setelah tamat menjalani latihan asas ketenteraan, pelatih-pelatih akan memulakan Kursus pra-sains dengan mempelajari matapelajaran 'Mathematic' ,'English' dan 'Physic' pada peringkat 'intermediate level'(PMR - SPM). Tujuan utama pelatih-pelatih diwajibkan menjalani kurus pra-sains selama 3 bulan adalah sebagai pengenalan dan persediaan awal sebelum pelatih-pelatih menjalani kursus pertukangan pesawat (aircraft trade) kerana subjek-subjek yang seterusnya lebih menjurusnya terhadap bidang kejuruteraan, tambahan pula terdapat pelatih-pelatih yang mempunyai latar belakang akademik dari aliran sastera.

Ini menyebabkan berkemungkinan pelatih-pelatih menghadapi kesukaran apabila mengikuti kursus tersebut kelak.

2. Pelatih-pelatih yang bedaya didalam peperiksaan pra-sains sererusnya akan mengikuti kursus 'phase 1' yang mengandungi 3 bahagian iaitu.
a. Fundamental study (FS 1)
b. Basic Elektronik/Basic Mechanical (FS 2)
c. Aviation Trades (FS 3)

3. Subjek-subjek yang terkandung didalam kursus Fundamental study (FS 1) adalah seperti berikut:
a. Basic Electrical
b. Basic Mechanical
c. Mathernatic
d. Physic
e. Technical English
f. Technical Drawing

4. Setelah lulus kesemua subjek tersebut, pelatih-pelatih akan mengikuti kursus 'basic electronic' atau pun 'Basic Mechanical' (FS2) berdasarkan kepada markah yang diperolehi bagi subjek 'basic electrical' dan 'basic mechanical'.

5. Subjek yang perlu dipelajari oleh pelatih-pelatih semasa menjalani kursus 'basic electronic' adalah seperti berikut:
a. Maintenance Practice & Organization
b. Basic Measurement Technique
c. Electronic Machine
d. Basic Electronic
e. Engineering & Electrical Workshop
f. Technical English

6. Manakala subjek yang perlu dipelajari oleh pelatih-pelatih semasa menjalani kursus 'basic mechnical' pula adalah seperti berikut:
a. Maintenance Practical & Organization
b. Engine Principle
c. Material
d. Pneumatic/Hydraulic
e. Sheet Metal Work
f. Mechanic Workshop
g. Technical English

7. Untuk pelatih-pelatih "basic electronic', pembahagian ketukangan akan diberi berdasarkan pencapaian terbaik jumlah keseluruhan markah. Pelatih-pelatih yang mendapat markah tertinggi akan diberi ketukangan 'avionic' mengikut kehendak kepada kekuatan/bilangan yang ditentukan oleh pihak pengurusan TUDM manakala selebihnya akan diberi ketukangan 'electrical & instrument' (E&I).

8. Untuk pelatih-pelatih 'basic mechnical', pelatih-pelatih yang mendapat pencapaian markah yang terbaik didalam subjek 'engine principle'akan diberi ketukangan 'propulsion' manakala pelatih-pelatih yang mendapat pencapaian markah yang terbaik didalam subjek 'material' atau 'Pneumatic/Hydraulic' akan diberi ketukangan 'Airframe.

9. Ketukangan-ketukangan yang terdapat di dalam 'Aviation trades' adalah seperti berikut:
a. Avionic
b. Electrical & Instrument
c. Propulsiond. Airframe

10. Subjek- subjek yang terdapat didalam ketukangan 'Avionic' adalah seperti berikut:
a. Aviation Technology
b. RF principle
c. Control Technique
d. Integrated Avionic System
e. Communication System
f. Airfield Procedure
g. Aviation Knowledge

11. Subjek yang terdapat didalam ketukangan ' Electrical & Instrument' (E&I) adalah seperti berikut:
a. Aviation Technology
b. RF Principle
c. Control Technique
d. Aircraft Instrument
e. Aircraft Electic
f. Airfield Procedure
g. Aviation Knowledge

12. Subjek yang terdapat didalam ketukangan 'Propulsion ' adalah seperti berikut:
a. Aviation Technique
b. Aviation Knowledge
c. Propeller Principle
d. Engine Principle
e. Gas Turbine Principle
f. Piston Engine Principle
g. Airfield Procedure

13. Subjek yang terdapat didalam ketukangan 'Airframe' adalah seperti berikut:
a. Aviation Technique
b. Aviation Knowledge
c. Aerodynamic Control Surfaces
d. Aircraft System
e. Aircraft Stucture
f. Airfield Procedure

14. Setelah lulus peperiksaan akhir setiap ketukangan, pelatih-pelatih telah diiktiraf sebagai juruteknik peringkat jurusawat dan dihantar ke Barisan Pertama Skuadron Penerbangan untuk mengikuti latihan fasa 'On Job Familiarization(OJF) selama 6 bulan bertujuan untuk mendedahkan pelatih-pelatih dengan situasi keadaan yang sebenar terhadap tugas-tugas yang akan dilaksanakan.

15. Setelah tamat fasa QJF, pelatih-pelatih akan kembali ke ITAS untuk menyambung kursus di dalam 'phase 2'.

16. Pada peringkat 'phase 2' subjek-subjek yang dipelajari mengikuti ketukangan adalah seperti berikut:

a. Ketukangan Avionic:
Maintenance Practice
Electronic Warfare
Digital Aviation System
Autoflight System
Pulse Systems
Communication Systems
Aircraft Instrument
Aircraft Eletric
Propulsion
Aircraft Systems
Aircraft Structure
Weapon Contras Systems
Radar Techniques
Measurement Techniques for Electronic
Microwave Techiques
Advanced RF Techniques
Applied Electric
Electronic Data Processing
Display Technology
Measurement Techniques For RF & MW
Advance Electronics
Avionic Workshop
Electronic workshop
RF & MW Workshop
Control Engineering

b. Eletrical & Instrument (E&I):

Maintenance Procedure
Group Equipment Support
Electronic Display
Indicators And Instrument
Electrical Subsystems
Aircraft Electrics
Applied Elecronic
Avionic
Power Plant
Aircraft Systems
Aircraft / Structure" Instrument And Monitoring Systems
Electro Hydraulic / Pneumatics
Wiring Diagrams
Cables And Connections
Measurement Techniques
Applied Electronics
Advanced Eletrics
Instrument workshop
Electronic Workshop
Control Engineering

c. Propulsion:

Ground Support Equipment
EICAS- Engine Instruments Crew Alert Systems
Auxiliary Systems
Gas Turbine Engine
Propeller
Piston Engine
Avionics
Aircraft Systems
Aircrsft / Structure
Aircrsft Instrument
Aircraft Electric
Working Method And Processing
Petrol, Oil and Lubricants
Fundamentals of Control Engineering
Thermodynamics
Material Tesing
Material
Pneumatics and Hydraulics
Mechanical Engineering
Engine workshop
Mechine Workshop
ASP - Aircraft Standard Pratical
Simulation Hangar Practical

d. Airframe:

Aircraft Handling
Civil Aviation Regulation
Rescue And Safety
Rotary Wings Aircraft Technology
EICAS - Engine Instruments Crew Alert Systems" Weight and Balance
Aircraft Systems
Airframe Repair
Airframe and Structure
Propulsion
Aircraft Instruments
Aircraft Electric
Aerodyamics
Material Testing
Material
Air Conditioning and Refrigeration
Pneumatics and Hydraulics
Mechanical Engineering
Aircraft Workshop
Mechanic Workshop
Simulation Hangar Pratical
ASP - Aircraft Standard Pratical

 

KELAYAKAN

Tamat latihan rekrut di sekolah Tentera Udara (STU) TUDM Ipoh